Výzva pre kresťanské Média: Varujte kresťanov pred Rock-ovou skupinou: „Petra“ v Leviciach

18.09.2012 20:14

 

  

 Pápež Benedikt XVI. „Rock-ová hudba je nástrojom protináboženstva!“

6. 10 (októbra) 2012 v športovej hale v Leviciach sa má uskutočniť “Rock-ový” koncert, kde bude vystupovať rock-ová skupina: “Petra” a bývalý vedúci vokalista rockovej skupiny “Head East” – John Schlitt.

VAROVANIE !!!

Súčasný pápež: Benedikt XVI. varoval kresťanov pred rock-ovou hudbou a to nie len kvôli nevhodnému štýlu v Božích chrámoch (kostoloch), ale pre samotný rytmus hudby, ktorý spútava ľudského ducha (kresťanov).

Tak ako sa Slobodomurárstvo infiltruje do vnútra Cirkvi a vznikajú rôzne herézy, sekty, schizmy… aj v oblasti hudby do Božích chvál (piesni) preniká duch okultizmu, ktorý “má na perách meno Božie“ (navonok chváli Pána Boha), ale “v srdci” a v podvedomí si ukladá falošnú úctu k Bohu.

Drahé Božie Deti, bratia a sestry…

Tak ako každé dielo od satana bude odhalené na verejnosti, aj duch Rock-ovej hudby a jej prívrženci sa budú zodpovedať pred Božou Tvárou.

Modlite sa a postite za ich obrátenie, aby v duchu a v pravde chválili Pána Boha. Nech úcta, česť a dobrorečenie nebolo len na perách a slovách piesni, ale aj v srdci a s Kristovým Duchom prenikli hudbu Pokojom a radosťou.

Viac o okultnej hudbe si prečítajte na:

https://jezismaria.ic.cz/MARIAEM_JEZIS_MARIA/DIABOL_MEDZI_NOTAMI/DIABOL_MEDZI_NOTAMI.html

Pápež Benedikt XVI: “Rocková hudba je nástrojom protináboženstva”

Pápež zrušil popový koncert vo Vatikáne (Malcolm moore. 01. sept. 2006 ) ( vyžadoval, aby sa počas Omše nepoužívali gytary a včera napomenul kňazov za teatrálnosťpri službe.

Liturgia nie je divadelný text a oltár nie je javisko, povedal pri stretnutí so skupinou talianských duchovných vo svojej letnej rezidencii v Caste Gandolfo. Nová pieseň pre Pána – pápež Benedikt XVI – keď som v prednáške na tému Liturgia a cirkevná hudba poukázal na nemožnosť zmierenia rockovej hudby a popolárnej hudby s liturgiou Cirkvi, zdvihli sa dokonca hlasné vykriky protestu, zo strany tých, ktorí cítili povinnosť obhájiť svoje pokrokové myšlienky.

V oblasti hudby v liturgii nemá miesto hudba typická pre zábavu – oddychová, tanečná, reklamná, filmová, slúžiaca ideologickej propagande.

V naších kostoloch zaznieva diskotéková hudba, a nikoho to netrápi.

Ba naopak chválime sa tým, ako bolo dnes v kostole veselo, zábavne a tradične. Pri tom desakralizujeme liturgiu, rob´me z ne koncert na želanie, alebo priestor na realizáciu jednotlivcov.

Pán Ježiš sv. Faustíne : Tieto posledné dni karnevalu som spoznala veľké množstvo trestov a hriechov. Pán mi dal spoznať v jednej chvíli hriechy celého sveta …… ktoré boli popáchané v tento deň …. fašiangov ( disco, pochybné koncerty, tance, plesy atď. )Pán Ježiš sv. Faustíne z knihy Božie milosrdenstvo

..

Manželia – Kocianovci prednáška o rockovej hudbe-mp3 …….. …

diabol-medzi notami-hudba-mp3 …………………………… ………..

diabol medzi notami

……

Vplyv FILMU a hudby na podvedomie Páter Kodet …… ……….

video AVI – Vplyv FILMU a hudby na podvedomie – TV LUX J. Kováčik

video 3g2 ( aj do mobilu ) J. Kováčik

audio J. Kováčik

Páter Kodet o hriechu ……………………………. ………… .

Beatles v službách satanaenter

..

Prvý nesmelý odkaz na satanizmus sa objavil na obale jednej z najslávnejších platní v histórii rockovej hudby Sergeant Pepper‘s Lonely Hearts Club Band od skupiny Beatles (1967). Na obale albumu sa objavilo mnoho známych osobností – Karl Marx, Stanley a Oliver, Marlon Brando, Bob Dylan a ďalší. V tom čase bubeník Ringo Starr povedal: „Chceli sme dať dohromady tváre osôb, ktoré máme radi a ktoré obdivujeme.“ Spomedzi nich sa vľavo hore vyníma podobizeň zhrbeného muža.

Je to anglický okultista Aleister Crowley (1875 – 1947), otec moderného satanizmu a inšpirátor väčšiny súčasných ezoterických skupín.

Crowleyovo heslo „Rob, čo chceš“ vyzývalo užívať si život bez hraníc a morálnych noriem, v ustavičnom hľadaní osobného uspokojenia a egoistického pôžitku.

Podľa tohto anglického okultistu má človek právo postaviť sa na miesto Boha a sám si zvoliť zákony vlastného života.

V rockovom prostredí 60. rokov, s prebúdzajúcim sa záujmom o ezoteriku, považovali Crowleya za osobnosť, ktorá bola „v móde“. Oceňovali ho za jeho prirodzený sklon porušovať a prestupovať zákony a všeobecné platné normy a tiež za jeho výzvy odmietať každú zhora danú normu.

Pravdepodobne z týchto dôvodov ho Beatles zaradili na obálku svojej najslávnejšej platne.