Hriechy proti ČISTOTE

index.pdf (101,4 kB)

===============

Posolstvo od Márie Simma, ktorá je známa, že mala videnia o dušiach v očistci a takto povedala:

„Všade narážam, keď z príkazov duší z očistca upozorňujú, že NESLUŠNÉ OBLIEKANIE PODPORUJE NEMRAVNOSŤ.

Túto záležitosť treba brať vážne a ženy tu majú veľkú zodpovednosť.“

---

"Džínsi" (Jeans-rifle-mustang-Lee...)

Teraz si povedzme o čom sú Džínsi (Jeans-rifle-mustang-Lee...) Ich výroba vznikla na podnet farmárov, ktorí potrebovali odev z tvrdšieho materiálu, pretože sa im rýchlo opotreboval pri chove dobytka. Týchto farmárov nazývajú „cowboys“, čo v preklade znamená  „kravskíchlapi“ (to prekladám všeobecne:) Podstatné je, že nosiť Džínsi nie je niečo normálne na verejnosti, pretože v skutočnosti sú to ako u nás montérky do práce. Viem, že to zneje tvrdo, ale pozrime sa, čo robí Dźínsi nepohodlnými do slušnej spoločnosti.

---

Džínsi môžu byť vyrobené aj z kvalitného materiálu, čiže prírodného (bez chemickej úpravy) a tak môžu byť dokonca ešte aj lepšie ako také tesilové nohavice, ktoré vidíme bežne v kostole a pritom sa nám zdajú ako niečo normálne.

Ale prejdime k jadru toho, čo robí Džínsi nepohodlnými do slušnej spoločnosti ako aj nebezpečnými pre zdravie. Podstata nemorálnosti spočíva v tom, že Džínsi sú tak utkané a pozošívané, aby jednotlivé nitky nemali medzi sebou veľké medzery. K tomu treba dodať, že jednotlivé nitky sú hrubšie ako u bežných „baloňákoch“, takže keď majú medzi sebou veľmi malé otvory, spôsobuje to SPEVNENIE  látky, ale zároveň NEPRIEVZDUŠNOSŤ.

Toto spevnenie a neprievzdušnosť na jednej strane spôsobuje, že sa tak ľahko nepoškodia a neprenikne cez nich na kožu prach, voda, atd... ale na druhej strane nepreniká dostatočne vzduch a telo ako vieme, potrebuje dýchať aj cez póry tela. Pritom sa telo skôr potí a pri trení nohavíc o telo (najmä stehná) spôsobuje zapálenie kože. Bráni rastu ochlpenia, čo pre ženy sa zdá byť vyhovujúce a preto ich nosia s väčšou túžbou, ale ani to nie je dobré.

Zatiaľ toľko a zhrnul by som to tak, že z hľadiska morálky je nevhodné nosiť Džínsi najmä na posvätné miesta, pretože to je akokeby sme zobrali pracovné montérky. Z hľadiska zdravia sú tiež nevhodné, pretože škodia telu.   

===

AKO SA OBLIEKALA PANNA MÁRIA A AKO SA MAJÚ OBLIEKAŤ ŽENY

Panna Mária (Matka Ježiša Krista) sa zjavila v Garabandale v r.1966 a pri rozhovore s vizionárkami povedala ako sa majú obliekať.

Viz. Mária Dolores: “Spomínam si na to, že nám hovorila, že sa máme slušne obliekať. Chápete: ako dlhá by mala byť SUKŇA, či rukávy, aký výstrih. Povedala, že by výstrih NEMAL BYŤ rozhalený, ŠATY KRÁTKE  ani rukávy.“

---

Zjavenia ct.Márii z Agedy, kde jej Panna Mária zjavila a následne to zdieľala táto ctihodná sestra týmito slovami:

(po smrti Panny Márie) „Obidvaja svätí apoštoli, Peter a Ján, žasli nad tým, čo videli a počuli o svojej Kráľovnej, a aby sa dozvedeli, na čom sa majú dohodnúť, padli na kolená a prosili Pána, aby im to oznámil. Nato počuli hlas, ktorý hovoril: "Nedovoľte, aby presväté telo bolo odkryté, alebo, aby sa ho niekto dotýkal."

750. Keď boli tak poučení o vôli Božej, priniesli máry a keďže sa jasnosť trochu zmiernila, pristúpili k lôžku a svojimi rukami chytili tuniku na oboch koncoch a tak, že nezmenili polohu tela, zdvihli svätý panenský Poklad a položili ho na máry v tej istej polohe, v akej ležalo na lôžku. Previedli to celkom ľahko, pretože necítili žiadnu váhu tela, ale iba odevu, ktorým bolo zahalené. Na márach sa predošlý jas tela ešte viac zmiernil, takže riadením Pána a pre útechu prítomných všetci mohli vidieť a pozorovať krásu Jej panenskej tváre a rúk. Ostatné časti svojho nebeského príbytku Všemohúci Boh chránil pred zrakmi ľudí, takže ani za života ani po smrti, nikto nevidel žiadnu inú časť Jej tela než tie, ktoré si ľudia pri obyčajnom vzájomnom styku nezakrývajú, totiž, Jej úctu vzbudzujúcu tvár, podľa ktorej Ju poznali a ruky, ktorými pracovala.“ cirkev.schválenie pp.Innocent XI.  https://tajomne-mesto-bozie.meu.zoznam.sk/a4-zvazok/a8-kniha/

***

Duch Jezabel (sex.manipulácia)

 • zvrátené sex.súloženie
 • incest
 • znásilnenie
 • sex.obťažovanie
 • zvádzanie
 • perverzia
 • obscéznosť
 • nevolníctvo
 • žiadostivosť
 • detská zvrátenosť
 • masturbácia
 • nemorálnosť
 • smilstvo
 • cudzoložstvo
 • sodomia
 • antikoncepcia
 • nečistota
 • výsmech, posmech
 • obscéznosť
 • plytvanie spermiami
 • pedofilia
 • petting
 • pornografia
 • nemravné vtipy