sv. Hieronym preložil Sväté Písmo z originálnych jazykov do latinčiny.

Žil v Betleheme, neďaleko jaskyne narodenia Pána.

- Raz sa mu zjavil Ježiš a povedal mu:

"Hieronym chcel by som od teba nejaký dar."

- "Čo by som Ti mohol dať môj Pane.

Najvzácnejšia vec ktorú mám, je preklad Svätého Písma.

Už dlhé roky tu pracujem na preklade, ale som ochotný dať ti celú túto moju prácu.

A ak chceš kľudne to všetko spálim a dám ti to ako dar."

- Ježiš mu povedal - "Nie, nespál to. Daj mi niečo iné."

"Ale čo ti môžem dať Pane?

Veď už nič viac nemám. Dávam ti teda svoj život."

- Pán mu povedal: "Nie, Hieronym, ja chcem niečo iné. Napokon toto sú všetko dary, ktoré si dostal odo mňa. Ty mi vlastne iba vraciaš dary, ktoré som ti ja kedysi dal. Chcem niečo, čo je tvoje, iba tvoje."

- Hieronym odpovedal: "Už vážne Pane neviem, čo ti môžem dať."

- A Ježiš mu hovorí: "Daj mi svoje hriechy."

https://hriechy-sveta.meu.zoznam.sk/

 

HLAVNE HRIECHY

pýcha, lakomstvo, závisť, hnev, obžerstvo, lenivosť, duchovná znechutenosť.

 

 ŤAŽKE HRIECHY

 ktoré vedú do večného zatratenia (Peklo))

vražda, hýrenie (sexuálna zvrátenosť), utláčanie ľudu, cudzinca, vdovy a siroty; nespravodlivosť voči námedznému robotníkovi, klamstvo, nenávisť, smilstvo a cudzoložstvo, rúhanie, svätokrádež, modloslužba, čary, nepriateľstvá, opilstvo (drogy) ... nedodržiavanie cirkevných sviatkov a prikázaní ...

 

VŠEDNE HRIECHY

ktoré vedú do očisťujúceho utrpenia (Očistec)

ľahostajnosť (voči pravým zjaveniam-proroctvá a Božie Slovo), nadarmo spomínané sväté mená, vysmievanie, ohováranie, neposlušnosť (voči rodičom, predstaveným, pápežovi), pohoršovanie (neslušné obliekanie, škodlivé stravovanie, nesprávne užívanie komunikačných prostriedkov- hudba, filmy, literatúra), nepostiť sa, zanedbávanie modlitby ...

 

Film Exorcizmus Emily Rose

Výzva pre kresťanské Média: Varujte kresťanov pred Rock-ovou skupinou: „Petra“ v Leviciach

18.09.2012 20:14
      Pápež Benedikt XVI. „Rock-ová hudba je nástrojom protináboženstva!“ 6. 10 (októbra) 2012 v športovej hale v Leviciach sa má uskutočniť “Rock-ový” koncert, kde bude vystupovať rock-ová skupina: “Petra” a bývalý vedúci vokalista rockovej skupiny “Head East” –...

Teokracia a Demokracia v čase parlamentných volieb

09.03.2012 17:40
Parlamentné voľby sú pre nás skúškou viery, ktorá dokazuje, aký sme a ako sa rozhodujeme mať vôľu svojho Stvoriteľa na prvom mieste alebo radšej uprednostňujeme iné záujmy.   viac na...

film

24.06.2011 21:38
https://www.magnificat.sk/2011/01/exorcizmus-emily-rose/